Martha

Martha är Marthaförbundets organisationstidning, samtidigt Svenskfinlands största och äldsta kvinnotidskrift. Behandlar bl.a. mat, miljö, konsumtion, hälsa, kultur, familj, hem och hushåll.

Allmänt

UtgivareFinlands svenska Marthaförbund
ChefredaktörChristel Raunio
Antal nr/år8 nr/år
Upplaga5 200
Prenumerationspris33 euro/år, lösnummer 4,50 euro

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressTidskriften Martha
Lönnrotsgatan 3 A 7
00120 Helsingfors
PrenumerationerTfn 09-6962 2552
e-post: bodil.fredriksson@martha.fi
AnnonserTilinurkka Ky
Pb 89
02211 Esbo

tfn 09-803 7044
e-post: bo.gerkman@tilinurkka.fi
Webbplatswww.martha.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige